Kesintisiz Güç Kaynağı,  (İngilizce: Uninterruptible Power Supply – UPS), herhangi bir elektrik, elektronik cihazın şebeke beslemesinin kesilmesini, tolerans dışı yüksek veya düşük gelmesini önleyen elektronik cihazdır.

3 Faz Giriş 1 Faz Çıkış Kesintisiz Güç Kaynakları

3 Faz Giriş 1 Faz Çıkış Kesintisiz Güç Kaynakları

Kesintisiz Güç Kaynakları

APC Ups Kesintisiz Güç Kaynakları
Online UPS Kesintisiz Güç KaynaklarıADCW
Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları
Solar Hybrid Kesintisiz Güç Kaynakları
Modüler Kesintisiz Güç Kaynakları

UPS VİTRİN

10 kVA UPS
APC Galaxy 300 UPS
APC Galaxy 3500 UPS
Symmetra MW UPS Kesintisiz Güç Kaynağı
Galaxy PW UPS
APC Gutor PXC UPS Kesintisiz Güç Kaynağı
APC Smart-UPS VT
APC Easy UPS 3S

Kesintisiz Güç Kaynağı Kullanım amacı

Kesintisiz güç kaynağının kullanım amacı, üzerinde bağlı bulunan sistemlerin korunması ve şebeke enerjisinin kesilmesi durumunda sistemin beslenmesinin bir süre daha devam ettirilmesidir.

1 kVA UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Online 1faz-1faz QT1

1 kVA UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Online 1faz-1faz QT1

Bir sistemin enerji açısından korunması, söz konusu sistemin kabul edebileceği gerilim ve frekans toleransları çerçevesinde beslenmesi anlamına gelir. Dolayısıyla, kesintisiz güç kaynaklarından beklenen birinci özellik şebeke enerjisini öngören gerilim ve frekans değerlerinde tutarak ayarlanmış bir enerji üretmesidir.

3 kVA UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Online 1faz-1faz Q3

3 kVA UPS Kesintisiz Güç Kaynağı

Diğeri ise enerjinin kesilmesi durumunda kesinti ve dolayısıyla bilgi kaybına fırsat vermeden desteklemesidir. Kesintisiz güç kaynaklarının bir diğer fonksiyonu ise şebekeden gelebilecek ses ve parazitlerde üzerlerine bağlı bulunan cihazları korumalarıdır.

Kesintisiz Güç Kaynağı Bölümleri

10 kVA Online UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 3faz-1faz Q210XL

10 kVA Online UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 3faz-1faz Q210XL

Kesintisiz güç kaynakları genel olarak beş bölüme ayrılırlar:

Şarj Ünitesi: Akülerin şarj edilmesini ve inverter için DC gücü üretir.

Inverter Ünitesi: Akülerin ve şarj ünitesinin sağladığı DC gerilimi 220 V AC’ye çevirir.

Aküler: Enerji kesildiğinde inverter’in ihtiyaç duyduğu DC gerilimi üretir. Tam bakımsız kuru tip aküler kullanılır.

Static By-Pass: Aşırı yük ya da herhangi bir arıza anında bağlı olduğu yükü kesintiye uğratmadan şebekeye aktarılmasını sağlar.

RS-232 / USB haberleşme birimi: Kesintisiz güç kaynağıyla ilgili bilgilerin bilgisayar ekranında izlenmesine yarar.

Modüler Kesintisiz Güç Kaynakları

Modüler Kesintisiz Güç Kaynakları

Kesintisiz Güç Kaynağı Çeşitleri

Kesintisiz güç kaynakları yapı olarak üç türe ayrılabilir:

Off-Line Kesintisiz Güç Kaynakları UPS:

Şebeke gerilimi belli toleranslar halindeyse yükü doğrudan şebekeye bağlayan, şebeke gerilimi toleranslar dışına çıktığı zaman kesintisiz güç kaynağı konumuna geçen ve kısa süreli besleme yapabilen türdür.

10 kVA Online UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 3faz-1faz Q210

10 kVA Online UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 3faz-1faz Q210

Şebeke elektriği varken giriş yükleri şebekeden beslenir ve aküler şarj edilir. Off-Line UPS’lerin kullanım amaçları elektrik kesintisinde çalışabilmek değil, kesinti durumunda bilgisayarı kontrollü olarak kapatma ihtiyacıdır. Basit yapılı ve ucuz olmaları tercih edilmelerine sebep olur. Sık sık elektrik kesintisi ve gerilim dalgalanmaları olan yerlerde yeterince verimli çalışamazlar. Gerilim regülasyonu özelliği bulunmadığından dolayı günümüz şartlarına uygun bir ürün değildir. Dolayısıyla tavsiye edilmezler.

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları, UPS:

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları

Şebeke gerilimi varsa şebekeyi ayarlayarak yüke veren, şebeke kesildiğinde kesintisiz güç kaynağı konumuna geçen ve kısa süreli besleme yapabilen türdür.

Line-Interactive UPS modelleri şebeke gerilimi varsa ve belli sınırlar içindeyse bu gerilimi ayarlayarak çıkışına verir. Şebeke konumunda aynı zamanda akülerini de şarj eder. Şebeke konumundayken gerilimin belirlenen sınırların dışında gelmesi durumunda girişteki enerjiyi ayarlayarak çıkışına verirler.Ayrıca Standby UPS’den farklı olarak voltajı ototransformatörü sayesinde sürekli regüle eder.

10 kVA Online UPS Kesintisiz Güç Kaynağı DS310

10 kVA Online UPS Kesintisiz Güç Kaynağı DS310

Kullanım alanları

Ev ve işyerlerindeki kişisel bilgisayarlar.

Jeneratör destekli çok kullanıcılı bilgisayar sistemleri. (Bu sistemlerde kullanım amacı jeneratörün devreye gireceği zamana kadar sistemin çalışmasını sağlamaktır.)

Düşük kapasiteli kartlı geçiş ve kapı kontrol sistemleri. (Kesinti durumunda bilgilerin kaybolmaması ve sistemin en azından stand-by konumda kalabilmesi için.)

Elektronik terazi, yazar kasalar ve pos cihazları. (Genellikle düşük güçlü cihazlar oldukları için çalışma süreleri uzun olabilir ve geçiş kesintileri problem yaratmaz.)

Acil aydınlatma üniteleri. (Elektrik kesintisi durumunda kapalı yerlerde giriş kapılarının aydınlatılması veya bina cephelerinin güvenlik aydınlatmalarında kullanılabilirler.)

Şebeke izolasyonu gerektirmeyen ve aşırı kritik olmayan düşük güçlü sistemlerin beslemelerinde kullanılabilir.

Line Interactive  Güç Kaynakları

Online Kesintisiz Güç Kaynakları

Kesintisiz Güç Kaynağı 1kVA-3kVA Quantum+

Kesintisiz Güç Kaynağı 1kVA-3kVA Quantum+

Online Kesintisiz Güç Kaynakları UPS: Yükleri sürekli olarak kesintisiz güç kaynağından besleyen, şebeke gerilimi varsa şebekeden akülerini şarj eden türdür.

On-Line UPS’ler giriş gerilimini sürekli olarak giriş şebekesinden doğrultarak elde ettiği için DC gerilimden üreterek sağlarlar. Şebeke gerilimi varken şarj ünitesi akü gerilimini dengeler (çıkış gerilimi sürekli inverter ünitesinden sağlandığı için inverterin güç kaybı süreklidir). Şebekedeki gerilim değişimleri, giriş gerilimini hiçbir zaman etkilemez. Şebeke izolasyonu vardır. On-Line UPS’lerin, arıza yaptığında veya aşırı yüklendiğinde kendini koruyabilmesi için Static By-Pass üniteleri vardır. Çıkış dalga şekilleri tam sinüstür. Tam sinüs çıkış her türlü yükle sorunsuz çalışmasını sağlar.

Kullanım alanları

Line-Interactive UPS’lerin kullanıldığı her yerde kullanılabilirler.

Çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerinde jeneratör desteği olmadan güvenle kullanılabilirler.

İyi bir giriş regülasyonu, şebeke izolasyonu ve kararlılık gerektiren tıbbi ve üniversite laboratuvar cihazlarında her türlü ölçüm ve test ünitelerinde koruma ve hatasız çalışma için kullanılabilirler.

Otomasyon sistemlerinde 3 fazlı gerilim gerektiren makinaların beslenmesi ve korunmasını sağlarlar.

Online Güç Kaynakları

Modüler Kesintisiz Güç Kaynakları

Modüler Kesintisiz Güç Kaynakları

Modüler Kesintisiz Güç Kaynakları

Şu an ihtiyacınız 10 kva ama ilerde 900 kva olacaksa, besleme süresi, 5 dakikadan itibaren artacaksa, sizin işinize en uygun olanı ACDC modüler güç kaynaklarıdır.

MODÜLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ÇEŞİTLERİ

ACDC UPSON 300 SERİSİ: 30-900 kVA arasındaki güçler paralellenebilir.Yani 30’un katları şeklinde ihtiyacınıza göre,

gereken güçte UPS satın alabilirsiniz. Bu UPS’ler, ihtiyaca göre paralellenebilip güç artırımına gidebilirler.. Varolan 4 ürün gamından ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz 10-90 kVA, 10-400 kVA, 20-600 kVA, 30-300 kVA gibi.

Modüler Güç Kaynakları

Solar Hybrid Kesintisiz Güç Kaynakları

Solar Hibrit Kesintisiz Güç Kaynakları Çalışma Prensipleri

Solar Hybrid Kesintisiz Güç Kaynakları Çalışma Prensipleri

Solar Hybrid Kesintisiz Güç Kaynakları Solar UPS lerin temel özellikleri kontrollü bir şekilde, güneş enerjisi, akü grubu, şebeke veya jeneratör aracılığıyla kesintisiz elektrik enerjisi sağlayabilmeleridir.

Solar Hybrid Kesintisiz Güç Kaynakları, yükselen enerji maliyetleri ve bunun yanı sıra son yıllarda ciddi bir biçimde ucuzlayan solar sistemler, hybrid sistemleri oldukça cazip hale getirmiştir.

Kesintisiz Güç Kaynakları

Kesintisiz güç kaynakları, elektrik ile çalışan cihazların, elektrik kesilmelerinde korunmasını sağlar. Jeneratör ile benzerlik gösterir ama aralarında önemli bir fark vardır. Jeneratör elektik kesilmelerinden belirli bir süre sonra devreye girer ve bu süre değişiklik gösterebilir. Kesintisiz güç kaynakları ise elektrik kesilmelerinde belirli bir süre, direkt olarak devreye girerek güç kaybı yaşanmamasını sağlar.

Elektrik kesilmelerinde ekran kartı yanabilir, Hard Disk’e veri yazarken bilgiler kaybolabilir ve cihazınızın herhangi bir donanımı zarar görebilir. Kesintisiz güç kaynağı, işlemlerinizi tamamlayıp ve kaydettikten sonra doğru bir şekilde cihazınızı kapatmanız için size zaman kazandırır.

Kesintisiz güç kaynağı satın alırken, sisteminizin kullandığı gücü tespit etmeniz gerekmektedir. Kullandığınız sistemi kaldıramayacak bir güç kaynağından performans alamazsınız. Kesintisiz güç kaynaklarında genel olarak bilgi alabildiğiniz ekran veya ışıklandırma sistemi bulunmaktadır.

Solar Hybrid UPS

Perpa UPS

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 No:146 Şişli – İstanbul  Tel: 0212 320 20 07