Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları, Şebeke gerilimi varsa şebekeyi ayarlayarak yüke veren, şebeke kesildiğinde kesintisiz güç kaynağı konumuna geçen ve kısa süreli besleme yapabilen türdür. Şebeke gerilimini düzelterek ederek çıkışa verir. Şebekede elektrik varken akülerini de şarj eder.

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları
2 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Line Interactive
1.5 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Line Interactive
1 kVA kesintisiz güç kaynağı line interactive
650 VA Kesintisiz Güç Kaynağı Line Interactive

Şebekeden gelen gerilim 220 VAC den düşükse ekler, yüksekse çıkarır. Şarj üniteleri daha düşük güçtedir. Bu yüzden aküden çalışma süresi kısa ve aküleri şarj etme süresi uzundur.

Line-Interactive UPS modelleri şebeke gerilimi varsa ve belli sınırlar içindeyse bu gerilimi ayarlayarak çıkışına verir. Şebeke konumunda aynı zamanda akülerini de şarj eder. Şebeke konumundayken gerilimin belirlenen sınırların dışında gelmesi durumunda girişteki enerjiyi ayarlayarak çıkışına verirler.Ayrıca Standby UPS’den farklı olarak voltajı ototransformatörü sayesinde sürekli regüle eder.

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları yapılarından dolayı yüksek güçte üretilmez.

650 VA Kesintisiz Güç Kaynağı Line Interactive

650 VA Kesintisiz Güç Kaynağı Line Interactive

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları Kullanım Alanları

Ev ve işyerlerindeki kişisel bilgisayarlar.

Jeneratör destekli çok kullanıcılı bilgisayar sistemleri. (Bu sistemlerde kullanım amacı jeneratörün devreye gireceği zamana kadar sistemin çalışmasını sağlamaktır.)

Düşük kapasiteli kartlı geçiş ve kapı kontrol sistemleri. (Kesinti durumunda bilgilerin kaybolmaması ve sistemin en azından stand-by konumda kalabilmesi için.)

Elektronik terazi, yazar kasalar ve pos cihazları. (Genellikle düşük güçlü cihazlar oldukları için çalışma süreleri uzun olabilir ve geçiş kesintileri problem yaratmaz.)

Acil aydınlatma üniteleri. (Elektrik kesintisi durumunda kapalı yerlerde giriş kapılarının aydınlatılması veya bina cephelerinin güvenlik aydınlatmalarında kullanılabilirler.

Şebeke izolasyonu gerektirmeyen ve aşırı kritik olmayan düşük güçlü sistemlerin beslemelerinde kullanılabilir.

1- Off-Line ups’lerin kullanıldığı her yerde kullanılabilirler.

2- 2 kVA ya kadar az kullanıcılı sistemlerde avantajlıdır.

3- Düşük kapasiteli otomasyon sistemlerinde kullanılabilir.

4- Şebeke izolasyonu gerektirmeyen düşük güçlü sistemlerin beslemelerinde kullanılabilirler.

1 kVA kesintisiz güç kaynağı line interactive

1 kVA kesintisiz güç kaynağı line interactive

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları Avantajları

1- Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları, Off-Line Ups’lerden daha iyi bir çıkış gerilim düzeltmesine sahiptir. Düzeltme sınırları %2 ile %5 arasındadır. Bu düzeltme aralığı bir çok elektronik cihaz için yeterlidir.

2- Şebeke gerilimi varsa inverter ünitesi yalnızca şebekenin 220 VAC’den düşük veya yüksek olan kısmını dengeleyecek kadar güç harcayacağı için güç kaybı çok düşük olacaktır. Bu özellik Line-Interactive Ups’lerin On-Line Ups’lerden en önemli üstünlüğüdür.

3- Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları diğer önemli avantajları şebeke konumunda çalışırken aküleri kullanmadığı için akülerin kullanım .mrünü arttırmaktadır. Ups şebeke konumunda çalışırken aküler tampon şarjda kalırlar. Bu durum şarj-deşarj sayısı sınırlı olan aküler için oldukca faydalıdır. On-Line Ups’lerde aküler inverteri besleyen DC hatta bulundukları için üzerlerinden sürekli olarak akım çekilir. Bu durum akü kullanım ömrünü azaltır.

4- Off-Line modelden daha düşük On-Line modelden daha yüksek verimde çalışabilirler. Off-Line Ups’ler şebeke varken tam anlamıyla stand-by konumda oldukları için hiç bir gü. kaybı sözkonusu değildir. Toplam zaman olarak ele alınınca Line-Interactive Ups’ler daha düşük verim gösterirler. On-Line Ups’lerde inverter ünitesi sürekli olarak tam gü.le devrede olduğu için verim düşüktür.

5- Şarj üniteleri daha küçük güçte imal edildiği ve inverter ünitesi kısa süreli çalışma için tasarlandığı için Line- Interactive Ups’ler OnLine Ups’lerden daha küçük boyutta olurlar.

6- Yine 5. Maddedeki nedenlerle On Line Ups’lerden daha ucuza imal edilebilirler.

1.5 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Line Interactive

1.5 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Line Interactive

Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynakları Dezavantajları

Line-Interactive UPS’ler Off-Line UPS’lerden daha iyi bir çıkış gerilim regülasyonuna sahiptir.

Şebeke izolasyonu yoktur. Şebeke konumunda çalışırken şebeke gerilimini ayarladığı için giriş çıkışa kısa devredir ve girişte oluşan gerilim düşme ve yükselmeleri kısa bir süre için çıkışa yansır.

Regülasyon ünitelerinin gerilim değişimlerine cevap süreleri vardır. Bu cevap süreleri her ne kadar kısa olsa da şebekedeki yüksek frekanslı elektriksel gürültüleri ve ani gerilim değişimlerini dengelemeye yeterli olmaz.

Özellikle tıbbi amaçlı ölçüm ve test cihazları (ultrason, elektrokardiyograf, vb.) yüksek frekanslı elektriksel gürültülere karşı oldukça hassastırlar. Bu gürültüler, cihazların hatalı çalışmasına veya arıza yapmasına sebep olabilmektedir.

UPS’in bulunduğu yere yakın mesafede çalışan yüksek güçlü elektrik motorları (su pompaları, soğutucular, vb.) veya kaynak makinaları şebeke geriliminde milisaniyeler mertebesinde gerilim düşmelerine ve yükselmelerine sebep olurlar.

Bu bozulmalar belli sınırların üzerine çıktığında hemen hemen tüm elektronik cihazlar için tehlikelidir. Line-Interactive UPS’ler bu gibi durumlarda yeterli koruma sağlayamazlar.

Şebekeden invertere geçen kısa bir kesinti oluşur. Bilgisayar sistemlerinin önemli bir kısmı bu kesintiyi hissetmez.

Line-Interactive UPS’lerin şebeke konumundaki regülasyon sınırları belli cihazlarda yeterli olmamaktadır.

Yüksek güçlerde üretilemezler. Yapıları gereği 2 kVA’dan daha yüksek güçlerde imal edildiklerinde röleli geçişlerinden ve dalga şekillerinden dolayı problem çıkarabilmektedirler.

Şarj ünitesinin gücü düşük olduğu için şarj süresi uzundur. Sık sık elektrik kesintisi olan yerlerde verimli çalışamazlar.

Şebeke gerilimi varsa inverter ünitesi yalnızca şebekenin 220 V AC’den düşük veya yüksek olan kısmını dengeleyecek kadar güç harcadığı için giriş kaybı çok düşük olacaktır. Bu özellik, Line-Interactive UPS’lerin On-Line UPS’lerden en önemli üstünlüğüdür.

Şebeke konumunda çalışırken akülerini kullanmadığı için akülerin kullanım ömrünü arttırmaktadır. UPS şebeke konumunda çalışırken aküler tampon şarjda kalır.

Şarj üniteleri daha küçük güçte imal edildiği ve inverter ünitesi kısa süreli çalışma tasarladığı için daha küçük boyutta olurlar.

1- Line Interactive Kesintisiz Güç Kaynaklarının en önemli dezavantajı şebeke izolasyonunun olmamasıdır. Şebeke konumunda çalışırken şebeke gerilimini regüle ettiği için giriş çıkışa kısa devredir ve girişte oluşan gerilim düşme ve yükselmeleri kısa bir süre için çıkışa yansır. Çünkü regülasyon ünitelerinin gerilim değişimlerine cevap süreleri vardır.

Bu cevap süreleri her ne kadar kısa olsada şebekedeki yüksek frekanslı elektririksel gürültüleri ve ani gerilim değişimlerini dengelemeye yeterli olmaz. Özellikle tıbbi amaçlı ve test cihazları (ultrasound, elektrokardiyograf v.b) yüksek frekanslı elektriksel gürültülere karşı oldukca hassastırlar.

Bu türlü gürültüler cihazların hatalı çalışmasına veya arıza yapmasına sebep olabilmektedirler. Ups’nın bulunduğu yere yakın mesafelerde çalışan yüksek güçlü elektrik motorları (su pompaları, soğutucular vb) veya kaynak makinaları şebeke geriliminde milisaniyeler mertebesinde gerilim düşmelerine ve yükselmelerine sebep olurlar.

Bu bozulmalar belli limitlerin üzerine çıktığında hemen bütün elektronik cihazlar için tehlikelidir. Line-Interactive Ups’ler bu gibi durumlarda yeterli koruma sağlamazlar.

2 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Line Interactive

2 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Line Interactive

2- Daha önce de belirtildiği gibi şebekeden invertöre geçerken kısa bir kesinti oluşur. Bu kesinti bazı cihazlarda hissedilebilir. Bilgisayar sistemlerinin pek çoğu bu kesintiyi hissetmez.

3- Line-Interactive Ups’lerin şebeke konumundaki regülasyon sınırları (+-%2-5) bazı cihazlarda yeterli olmamaktadır. Bunlar daha çok değişik amaçlı ölçüm ve test cihazlarıdır. Bilgisayar sistemleri için ise bu sınırlar yeterince iyidir.

4- Yüksek güçlerde imal edilemezler. Yapıları gereği 2 KVA dan daha yüksek güçlerde imal edildiklerinde röleli geçişlerden ve dalga şekillerinden dolayı problem çikarabilmektedirler. Ayrıca yüksek güçlerde imal edildiklerinde On-Line Ups’lerden daha ekonomik olma özelliklerini de kaybederler.

5- Kesinti durumunda devrede kalma süreleri kısadır. Yapıları gereği yüksek kapasiteli akü kullanılamadığı için kesinti durumunda uzun süreli çalişma gerekiyorsa Line-Interactive Ups’ler kullanılamazlar.

6- Şarj ünitesinin düşük olduğu için şarj süresi uzundur. Sık sık elektrik kesintisi olan yerlerde verimli çalışamazlar.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:5 No:146 Şişli – İstanbul   Tel: 0212 320 20 07

Online UPS   Modüler UPS   Solar UPS     Kesintisiz Güç Kaynakları      Perpa UPS       İletişim

5 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir