Line İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı

Line İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı, şebeke gerilimini düzelterek ederek çıkışa verir. Şebekede elektrik varken akülerini de şarj eder. Şebekeden gelen gerilim 220 VAC den düşükse ekler, yüksekse çıkarır. Şarj üniteleri daha düşük güçlüdür. Bu yüzden aküden çalışma süresi kısa ve aküleri şarj etme süresi uzundur.

Line İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı

Line İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı

Line İnteraktif Kesintisiz Gü. Kaynağı yapısından dolayı yüksek güçte üretilmez.

Sonuç Bulunamadı

Üzgünüz, hiç bir gönderi kriterinizle eşleşmedi

LİNE İNTERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM ALANLARI:

1- Off-Line ups’lerin kullanıldığı her yerde kullanılabilirler.

2- 2 kVA ya kadar az kullanıcılı sistemlerde avantajlıdır.

3- Düşük kapasiteli otomasyon sistemlerinde kullanılabilir.

4- Şebeke izolasyonu gerektirmeyen düşük gü.lü sistemlerin beslemelerinde kullanılabilirler.

LİNE İNTERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI AVANTAJLARI:

1- Line İnteraktif Kesintisiz Gü. Kaynakları, Off-Line Ups’lerden daha iyi bir çıkış gerilim düzeltmesine sahiptir. Düzeltme sınırları %2 ile %5 arasındadır.. Bu düzeltme aralığı bir çok elektronik cihaz için yeterlidir.

2- Şebeke gerilimi varsa inverter ünitesi yalnızca şebekenin 220 VAC’den düşük veya yüksek olan kısmını dengeleyecek kadar güç harcayacağı için güç kaybı çok düşük olacaktır. Bu özellik Line-Interactive Ups’lerin On-Line Ups’lerden en önemli üstünlüğüdür.

3- Line İnteraktif Kesintisiz Gü. Kaynağı diğer önemli avantajları şebeke konumunda çalışırken aküleri kullanmadığı için akülerin kullanım .mrünü arttırmaktadır. Ups şebeke konumunda çalışırken aküler tampon şarjda kalırlar. Bu durum şarj-deşarj sayısı sınırlı olan aküler için oldukca faydalıdır. On-Line Ups’lerde aküler inverteri besleyen DC hatta bulundukları için üzerlerinden sürekli olarak akım çekilir. Bu durum akü kullanım .mrünü azaltır.

4- Off-Line modelden daha düşük On-Line modelden daha yüksek verimde çalışabilirler. Off-Line Ups’ler şebeke varken tam anlamıyla stand-by konumda oldukları için hiç bir gü. kaybı sözkonusu değildir. Toplam zaman olarak ele alınınca Line-Interactive Ups’ler daha düşük verim gösterirler. On-Line Ups’lerde inverter ünitesi sürekli olarak tam gü.le devrede olduğu için verim düşüktür.

5- Şarj üniteleri daha kü.ük güçte imal edildiği ve inverter ünitesi kısa süreli çalışma için tasarlandığı için Line- Interactive Ups’ler OnLine Ups’lerden daha kü.ük boyutta olurlar.

6- Yine 5. Maddedeki nedenlerle On Line Ups’lerden daha ucuza imal edilebilirler.

LİNE İNTERAKTİF KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI DEZAVANTAJLARI :

1- Line İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı en önemli dezavantajı şebeke izolasyonunun olmamasıdır. Şebeke konumunda çalışırken şebeke gerilimini regüle ettiği için giriş çıkışa kısa devredir ve girişte oluşan gerilim düşme ve yükselmeleri kısa bir süre için çıkışa yansır. .ünkü regülasyon ünitelerinin gerilim değişimlerine cevap süreleri vardır. Bu cevap süreleri her ne kadar kısa olsada şebekedeki yüksek frekanslı elektririksel gürültüleri ve ani gerilim değişimlerini dengelemeye yeterli olmaz. Özellikle tıbbi amaçlı ve test cihazları (ultrasound, elektrokardiyograf v.b) yüksek frekanslı elektriksel gürültülere karşı oldukca hassastırlar. Bu türlü gürültüler cihazların hatalı çalışmasına veya arıza yapmasına sebep olabilmektedirler. Ups’nın bulunduğu yere yakın mesafelerde çalışan yüksek gü.lü elektrik motorları (su pompaları, soğutucular vb) veya kaynak makinaları şebeke geriliminde milisaniyeler mertebesinde gerilim düşmelerine ve yükselmelerine sebep olurlar. Bu bozulmalar belli limitlerin üzerine çıktığında hemen bütün elektronik cihazlar için tehlikelidir. Line-Interactive Ups’ler bu gibi durumlarda yeterli koruma sağlamazlar.

2- Daha önce de belirtildiği gibi şebekeden invertöre geçerken kısa bir kesinti oluşur. Bu kesinti bazı cihazlarda hissedilebilir. Bilgisayar sistemlerinin pek çoğu bu kesintiyi hissetmez.

3- Line-Interactive Ups’lerin şebeke konumundaki regülasyon sınırları (+-%2-5) bazı cihazlarda yeterli olmamaktadır. Bunlar daha çok değişik amaçlı ölçüm ve test cihazlarıdır. Bilgisayar sistemleri için ise bu sınırlar yeterince iyidir.

4- Yüksek gü.lerde imal edilemezler. Yapıları gereği 2KVA dan daha yüksek güçlerde imal edildiklerinde röleli geçişlerden ve dalga şekillerinden dolayı problem çikarabilmektedirler. Ayrıca yüksek güçlerde imal edildiklerinde On-Line Ups’lerden daha ekonomik olma özelliklerini de kaybederler.

5- Kesinti durumunda devrede kalma süreleri kısadır. Yapıları gereği yüksek kapasiteli akü kullanılamadığı için kesinti durumunda uzun süreli çalişma gerekiyorsa Line-Interactive Ups’ler kullanılamazlar.

6- Şarj ünitesinin düşük olduğu için şarj süresi uzundur. Sık sık elektrik kesintisi olan yerlerde verimli çalışamazlar.

Kesintisiz Güç Kaynağı